انگور

مکانیسم های ضد التهابی انگور و همچنین ترکیبات زیست فعال انگور شانی همدان شامل مهار ترشح سایتوکین های پیش التهابی و تعدیل مسیرهای سیگنال دهی مربوطه می شود.

یک مطالعه نشان داد که کولیت ناشی از TNBS در موش های صحرایی Wistar باعث افزایش سطح سایتوکین های پیش التهابی (مانند TNF-α و IL-1β) در سرم و بافت روده بزرگ شد.

در حالی که پودر پوست انگور با کاهش فاکتور هسته ای کاپا B، پاسخ التهابی را کاهش داد. NF-kB) مسیر.

علاوه بر این، مکمل غذایی با 8 درصد کنجاله هسته انگور با مهار آبشارهای سیگنالینگ پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK)، کاهش بیان ژن و پروتئین NF-kB و کاهش تولید، التهاب ناشی از دکستران-سولفات-سدیم در روده بزرگ خوک ها را خنثی کرد.

انگور

سیتوکین های پیش التهابی (مانند TNF-β، TNF-α و IL-6) و کموکاین ها (مانند IL-8 و پروتئین التهابی ماکروفاژ-1α).

پلی فنول ها ترکیبات زیست فعال موجود در انگور هستند و به فعالیت ضد التهابی آن کمک می کنند. گزارش شده است که پروآنتوسیانیدین‌های هسته انگور می‌توانند التهاب را در موش‌های با فشار خون شریانی ریوی در معرض دود سیگار از طریق مسیر گیرنده γ (PPAR-γ)/سیکلواکسیژناز 2 (COX-2) فعال‌شده با پراکسی‌زوم-تکثیرکننده مهار کنند.

به طور خلاصه، بسیاری از مطالعات فعالیت ضد التهابی انگور و همچنین ترکیبات زیست فعال آن، به ویژه پلی فنول ها را نشان داده اند.

مکانیسم های ضد التهابی انگور عمدتاً به کاهش ترشح سایتوکین های پیش التهابی مانند TNF-α، IL-6 و IL-1β و تنظیم مسیرهای سیگنالینگ مرتبط مانند PPAR-γ/COX- مربوط می شود. 2، مسیرهای MAPK و NF-kB.

میکروبیوتای روده اجتماع بزرگ و پیچیده ای از میکروارگانیسم های ساکن در روده است که به ایجاد عملکردهای متابولیک حیاتی و ایمنی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی بر شرایط تغذیه و سلامت میزبان دارد.

اختلال در ترکیب و تنوع میکروبیوتای روده ارتباط نزدیکی با سندرم متابولیک و بیماری های مختلف مانند آلرژی، دیابت، چاقی و اختلالات ایمنی دارد.

در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای بر اثربخشی انگور در تعدیل میکروبیوتای روده متمرکز شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *