بادام

شرکت‌کنندگان موظف شدند دو بار در روز به‌مدت 4 هفته، میان‌ وعده‌های بادام درختی تلخ مطالعه را مصرف کنند.

دو بازو بادام شامل: بادام کامل (2 × 28 گرم در روز) و بادام آسیاب شده (2 × 28 گرم در روز). این دوز به این دلیل انتخاب شد که 28 گرم مقدار ثابت شده برای یک وعده بادام است و در مطالعات قبلی استفاده شده است.

این مدت زمان انتخاب شد زیرا برای ایجاد تغییرات در میکروبیوتای روده کافی در نظر گرفته شد. همچنین امکان سازگاری با افزایش فیبر بادام را فراهم می کند و تأثیر نوسانات هورمونی مرتبط با چرخه قاعدگی را بر متابولیسم و GTT در نظر می گیرد.

طراحی و رویه آزمایشی چگونه است. پیامد اولیه ارزیابی شده در ابتدا و نقطه پایانی فراوانی نسبی بیفیدوباکتری مدفوع بود و پیامدهای ثانویه ترکیب میکروبیوتای مدفوع (فیلا و جنس) و تنوع (α و β)، SCFA های مدفوع، ترکیبات آلی فرار مدفوع (VOCs)، WGTT، روده منطقه ای بود.

زمان انتقال، pH روده، خروجی مدفوع (تکرار و قوام)، و علائم روده. عوامل مخدوش کننده بالقوه در ابتدا و نقطه پایانی مورد بررسی قرار گرفتند: رژیم غذایی، ترکیب بدن، و BMI. انطباق و مقبولیت در بازدید از نقطه پایانی ارزیابی شد.

برای تسهیل مصرف، به شرکت کنندگان دستور داده شد که مخلوط بادام آسیاب شده را با 15 میلی لیتر آب مصرف کنند. بادام طبیعی کامل و آسیاب شده با پوست (Nonpareil) تهیه شد (هیئت بادام کالیفرنیا).

گروه کنترل یک مداخله کلوچه ایزوکالوریک (2 × مافین در روز) را دریافت کرد که در کینگز کالج لندن ایجاد شد و به عنوان کنترل در مطالعات قبلی استفاده شد.

کلوچه ها به گونه ای طراحی شده اند که یک نمایه درشت مغذی ارائه دهند که تقریباً میانگین دریافت مواد مغذی از میان وعده ها (به استثنای میوه ها) از نظرسنجی ملی رژیم غذایی و تغذیه بریتانیا را ارائه می دهد.

مافین ها توسط محققان کالج کینگ لندن تهیه شده است. جدول 1 شامل پروفایل های درشت مغذی برای میان وعده های مصرف شده در هر بازو است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *